Tích lũy kinh nghiệm làm việc ở Canada là một phần quan trọng trong hành trình nhập cư của nhiều người mới đến, làm tăng khả năng đủ điều kiện nhập cư của họ đồng thời cải thiện kỹ năng của họ để phản ánh thị trường lao động.

Cơ hội làm việc tại Canada thường được cấp thông qua Work permit, cho phép chủ sở hữu sống và làm việc tại quốc gia theo diện tạm trú. Những người mới đến có mong muốn làm việc tại Canada nhưng chưa có Work permit theo các diện khác sẽ thấy được giá trị khi xin Work permit được hỗ trợ bởi Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).

LMIA là đánh giá của chính phủ Canada về tác động của việc thuê lao động nước ngoài trên thị trường lao động Canada. Để đủ điều kiện hỗ trợ xin Work permit, LMIA phải có kết quả tích cực hoặc trung lập -  kết quả tiêu cực sẽ làm cho vị trí không đủ điều kiện để có Work permit. Việc sử dụng LMIA cũng xác định liệu công dân hoặc thường trú nhân Canada có sẵn sàng đảm nhận vị trí công việc hay không.

Các vị trí nhận LMIA thường có nhu cầu cao ở Canada. Dưới đây là bảng phân tích của CIC News về những công việc nhận được nhiều LMIA nhất vào năm 2023, dựa trên dữ liệu từ chính phủ Canada.

Danh sách 10 công việc nhận được LMIA hàng đầu:

hình

Mã việc làm và chức danh công việc nêu trên tương ứng với mã Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 2016. Canada sử dụng hệ thống NOC để phân loại và phân loại các ngành nghề trong nền kinh tế Canada.

Trong 100 công việc hàng đầu nhận được LMIA, hầu hết các vị trí đều thuộc lĩnh vực hành chính, xây dựng, nông nghiệp, công nghệ và quản lý công nghệ, vận tải, hậu cần và dịch vụ thực phẩm của nền kinh tế.

Tổng cộng chính phủ Canada đã cấp hơn 60.000 LMIA để hỗ trợ tuyển dụng lao động nước ngoài vào năm 2023. Những người nộp đơn ở những vị trí này cũng nhận được Work permit theo các nhánh khác nhau của Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP). TFWP là chương trình nhập cư chính cấp giấy phép lao động được LMIA hỗ trợ. TFWP cũng chứa nhiều nhánh trong đó, đáp ứng điều kiện khác nhau cho các ứng viên tùy thuộc vào loại công việc, ngành, trách nhiệm và mức lương mà công việc của họ đòi hỏi.

Trong số 10 công việc hàng đầu nhận được LMIA năm ngoái, 4 công việc thuộc nhánh lương thấp của TFWP, 4 công việc thuộc nhánh lương cao, 1 thuộc nhánh Global Talent Stream (GTS) và một công việc đã nhận được giải thưởng có LMIA cao nhất—là nhánh Nông nghiệp Sơ cấp.

Người mới đến có thể sử dụng thông tin này như thế nào?

Trong những trường hợp người mới đến cần LMIA nhưng linh hoạt trong lựa chọn công việc, họ có thể hướng đến những công việc đã từng nhận được LMIA cao.

Những người mới đến nên nhớ rằng Nhà Tuyển dụng có trách nhiệm nộp đơn xin LMIA và thanh toán tất cả các khoản phí liên quan. Họ cũng phải làm theo các bước đã nêu và tuân thủ các tiêu chuẩn của TFWP khi đăng ký LMIA—chẳng hạn như quảng cáo công khai vị trí công việc trong một khoảng thời gian nhất định.

Vào tháng 3 năm 2024, Canada đã công bố một số thay đổi đối với TFWP và LMIA, bao gồm những thay đổi về thời hạn hiệu lực và hạn ngạch lực lượng lao động.

Theo: IRCC