Ba nhánh mới sẽ được mở cho những sinh viên mới tốt nghiệp đủ điều kiện từ các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại British Columbia (B.C.) vào năm 2025.

Vào tháng 1 năm 2025, Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BCPNP) dự kiến sẽ giới thiệu ba nhánh Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) mới sau đây dành cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế.

 • Nhánh Cử nhân;
 • Nhánh Thạc sĩ;
 • NhánhTiến sĩ;

Lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp quốc tế là những sinh viên đã có bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một tổ chức sau trung học đủ điều kiện ở Canada trong vòng ba năm qua. Xem bên dưới để biết đầy đủ thông tin chi tiết về tiêu chí đủ điều kiện cho diện Tốt nghiệp Quốc tế của BCPNP.

Những nhánh này nhằm tạo ra lộ trình rõ ràng hơn cho sinh viên quốc tế có Thường trú nhân (PR) tại Canada và cải thiện triển vọng việc làm của họ trên khắp B.C.

British Columbia đã có công khai gì về các nhánh mới cho đến nay?

Cho đến nay, chính quyền tỉnh bang B.C. đã phác thảo các chi tiết sau đây về các nhánh mới mà PNP sẽ giới thiệu vào năm 2025.

 • Ngày ra mắt: tháng 1 năm 2025;
 • Yêu cầu về ngôn ngữ được cập nhật: Mỗi nhánh mới sẽ yêu cầu Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 8 (quy chiếu theo khung điểm IELTS – Reading, Writing, Speaking 6.5; riêng Listening 7.5);
 • Sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng và chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện cho các nhánh mới này nhưng vẫn có thể đủ điều kiện cho các lộ trình BCPNP khác;

Phần sau đây sẽ phác thảo những gì B.C. đã phát hành cho đến nay về tiêu chí đủ điều kiện, tính năng và lợi ích của từng nhánh sắp tới.

Lưu ý: B.C. cũng tiết lộ rằng sẽ có thêm thông tin về các diện này, bao gồm các tiêu chí chi tiết hơn cho những nhánh mới này, vào cuối năm 2024. Tỉnh bang lưu ý rằng “khi nhánh mới được ban hành, bản cập nhật của Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng PNP của B.C sẽ được xuất bản hoàn chỉnh.”

Nhánh Cử nhân

 • Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp có bằng Cử nhân từ các tổ chức sau trung học đủ điều kiện;
 • Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện phải có Job offer đủ điều kiện, toàn thời gian, không thời hạn;

Nhánh Thạc sĩ

 • Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp có bằng Thạc sĩ (trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào) từ các tổ chức sau trung học đủ điều kiện;
 • Sinh viên tốt nghiệp phải có Job offer toàn thời gian (kéo dài ít nhất một năm) trong ngành nghề có tay nghề cao;

Nhánh Tiến sĩ

 • Dành cho “sinh viên tốt nghiệp và ứng viên [Tiến sĩ] của chương trình bằng Tiến sĩ” từ các tổ chức sau trung học đủ điều kiện

Các chi tiết quan trọng khác về ba nhánh BCPNP mới

Các hạn chế về lời mời làm việc*: Ba nhánh BCPNP mới được nêu ở trên “sẽ không bị giới hạn trong danh sách các ngành nghề đủ điều kiện”.

*BC làm rõ rằng, mặc dù lời mời làm việc sẽ không bị giới hạn, nhưng lời mời làm việc vẫn phải đáp ứng các tiêu chí cho ba nhánh mới của B.C.

Các hạn chế của chương trình được công nhận: Ba nhánh mới của B.C. sẽ không bao gồm danh sách các chương trình đã được phê duyệt, có nghĩa là “những sinh viên tốt nghiệp gần đây từ các chương trình cấp bằng trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào đều có thể đủ điều kiện cho các sinh viên mới” miễn là họ đáp ứng các tiêu chí bắt buộc.

Cạnh tranh để nộp hồ sơ (ITA): Chính quyền B.C. làm rõ rằng, vì có các nhánh riêng dành cho các ứng viên đủ điều kiện với từng loại chứng chỉ (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ), nên sẽ không có sự cạnh tranh giữa các sinh viên có các chứng chỉ khác nhau để giành được ITA. Nói cách khác, “những người nộp đơn theo diện Cử nhân sẽ [chỉ] được xem xét cùng với những người nộp đơn khác” có bằng Cử nhân.

Tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình Tốt nghiệp Quốc tế của B.C. không?

Mặc dù mỗi nhánh mới cũng sẽ có các tiêu chí riêng, nhưng phần sau đây sẽ nêu ra các điều kiện chung cho tất cả các nhánh Tốt nghiệp quốc tế BCPNP.

Để đủ điều kiện thông qua diện Tốt nghiệp Quốc tế của B.C., ứng viên phải:

 • Đã có bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ từ một cơ sở giáo dục sau trung học đủ điều kiện của Canada trong vòng ba năm qua;
 • Đã có Job offer toàn thời gian đủ điều kiện từ một Doanh nghiệp* tại B.C.;

Job offer không có ngày kết thúc xác định (Job offer không nhất thiết không có ngày xác định nếu đó là các nghề công nghệ ưu tiên)

Job offer phải thuộc một trong các danh mục Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) sau đây: 1, 2 hoặc 3. Các nghề NOC TEER 0 không đủ điều kiện cho diện Tốt nghiệp Quốc tế

 • Có đủ điều kiện để làm việc trong ngành nghề họ đã chọn tại B.C.
 • Được đề xuất mức nhánh phù hợp với mức nhánh thường được áp dụng cho công việc tại B.C.
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu
 • Chứng minh khả năng chăm sóc bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào

 CẬP NHẬT: B.C. gần đây đã nâng cao yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho tất cả các nhánh BCPNP ngoại trừ nhánh Cơ quan Y tế (đã được điều chỉnh trước đó)

*Nhà tuyển dụng phải “đồng ý hỗ trợ đơn đăng ký của [ứng viên] trong khi bản thân họ vẫn đáp ứng các yêu cầu nhất định của Nhà tuyển dụng.

Thông tin quan trọng về diện Nhập cư có tay nghề ở B.C.

Diện Nhập cư có kỹ năng, bao gồm BCPNP, sử dụng hệ thống dựa trên điểm để xếp hạng và lựa chọn các ứng viên nhập cư đủ điều kiện. Các ứng viên nhận được ITA thông qua BCPNP có 30 ngày để nộp đơn cho tỉnh bang.

Lưu ý: Sau khi người nộp đơn nộp đơn, họ phải trả phí nộp đơn và nộp tất cả các tài liệu cần thiết.

BCPNP chấm điểm ứng viên thông qua hệ thống tính điểm, dựa trên nguồn nhân lực và các yếu tố kinh tế. Yếu tố vốn nhân lực bao gồm kinh nghiệm làm việc liên quan và trình độ thông thạo các ngôn ngữ chính thức của Canada (tiếng Anh, tiếng Pháp). Trong khi đó, các yếu tố kinh tế bao gồm Job offer ở B.C. và địa điểm làm việc của ứng viên tại B.C.

Theo: IRCC