Một số thay đổi về chính sách tạm thời giúp du khách có thể xin WP khi đang ở Canada.


Chi tiết

Kế hoạch Nhập cư mới 2024-2026 được cho là có thể giải quyết vấn đề nhà ở và chăm sóc sức khỏe tại Canada.


Chi tiết

[Federal] 3,600 thư mời Express Entry cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.


Chi tiết

Ngài Marc Miller, bộ trưởng IRCC vừa đưa ra thông báo mới về những thay đổi đối với hệ thống nhập cư.


Chi tiết

[Federal] 1,548 lời mời được gửi đi cho ứng viên Express Entry nộp thông qua PNP.


Chi tiết