• Ngày 09-10-2013, Paragon Immigration giới thiệu dịch vụ mới "Express Entry Canada". Express Entry Canada là chìa khóa rút ngắn thời gian cho Đương đơn đợi xét duyệt Thị thực Định cư theo Chương trình hỗ trợ nhập cư Tỉnh bang - Diện Doanh nhân. Đương đơn sẽ nhận được ngay Thư Hỗ trợ (Letter of Support) và Giấy phép Làm việc (Open Work Permit), cho phép Đương đơn cùng gia đình sống và làm việc tại Canada.
  • Ngày 01-09-2013, Paragon Immigration chính thức mở Văn phòng Đại diện Thường trú tại Tp. Calgary, Tỉnh bang Alberta, Canada.
  • Ngày 13-10-2012, Paragon Immigration đã có buổi làm việc chính thức với các Viên chức Đại diện Chương trình Hỗ trợ Tỉnh bang New Brunswick tại Hà Nội
  • Ngày 19-10-2012, Paragon Immigration đã tổ chức một cuộc hội thảo thành công với chủ đề: "Định Cư & Đầu Tư tại New Brunswick" với khách mời tham dự đặc biệt là Đại diện Chương trình Hỗ trợ Tỉnh bang New Brunswick - NBPNP:

- Ông Ashraf Ghanem - Giám Đốc Chương trình Di trú

- Bà Renu Dhayagude - Viên chức Di trú

- Ông Albert Girard - Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Moncton

  • Ngày 01-12-2011, Paragon Immigration chính thức mở Văn phòng Đại diện Thường trú tại Tp. Moncton, Tỉnh bang New Brunswick, Canada.
  • Ngày 23-07-2007, Paragon Immigration chính thức mở Văn phòng Đại diện Thường trú tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.