Hội Đồng Đào Tạo và Quản Lý Tư Vấn Di Trú và Nhập Tịch Canada - CICC là cơ quan hoạt động chuyên nghiệp và được tín nhiệm hàng đầu trong việc quản lý các thành viên tư vấn di trú, nhằm nhiệm vụ bảo vệ khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn định cư Canada.

CICC luôn nâng cao chất lượng dịch vụ của các thành viên, là những nhà tư vấn duy nhất được chính phủ Canada ủy thác trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn và đại diện cho khách hàng trong những vấn đề liên quan đến Di trú.

Tại sao khách hàng chỉ được bảo vệ tốt nhất  khi sử dụng dịch vụ của các thành viên tư vấn di trú thuộc CICC?


Thành viên Tư vấn Di trú (RCIC - Regulated Canadian Immigrant Consultants) là những người phải trải qua một quá trình huấn luyện, chọn lọc nghiêm ngặt, theo rất nhiều tiêu chuẩn từ tư cách đạo đức, đến kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng ngôn ngữ và luôn luôn được trang bị những thông tin cập nhật mới nhất về luật di trú, thủ tục và thông lệ, vì thế họ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ  hỗ trợ khách hàng qua từng giai đoạn xử lý hồ sơ. Bên cạnh đó, thành viên Tư vấn Di trú phài là những người luôn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội Đồng, chính vì vậy họ sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao nhất. 

Khi đã trở thành thành viên của Hội Đồng, các tư vấn viên sẽ được CICC yêu cầu mua bảo hiểm sai sót cho khách hàng và góp tiền vào quỹ bồi thường khách hàng, do đó khách hàng được quyền lợi bảo vệ thông qua chế độ bảo hiểm các sai sót này, và có quyền khiếu nại nếu thành viên làm sai nguyên tắc, Hội Đồng sẽ chịu trách nhiệm điều tra và xử lý. 

Đọc thêm về CICC: Find an Immigration Consultant