the empire state building experience new york attraction Copy


Những bước trở thành cư dân thường trú thông qua chương trình EB-5 Visa


Bước 1: Tìm dự án EB-5

Bước mở đầu, ứng viên tìm một dự án thích hợp để nhận đầu tư. Các dự án kinh doanh EB-5 thường được thực hiện tại các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các trung tâm khu vực. Các cơ quan di trú nước ngoài thường giúp các nhà đầu tư EB-5 tìm được dự án thích hợp nhất với nhu cầu của họ. Các ứng viên cũng phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập của nhà đầu tư để có thể thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xin EB-5 visa.

Bước 2: Vốn đầu tư và đơn I-526

Bước thứ hai của quy trình xin EB-5 visa, ứng viên phải nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án mà họ đã chọn. Việc này thường có sự trợ giúp của kế toán để đảm bảo rằng khoản tiền $500,000 hoặc $1,000,000 USD đã được đầu tư hoặc sắp được đầu tư vào dự án EB-5 của họ. Tiền đầu tư này thường được chuyển thành một tài khoản ghi số. Sau đó luật sư di trú cung cấp tài liệu chứng minh về khoản đầu tư này bằng cách đệ đơn I-526 lên USCIS. Sau 4 đến 6 tháng, USCIS sẽ thông báo cho ứng viên biết đơn I-526 của họ có được chấp thuận hay không. Lúc đó hãy tìm một luật sư di trú chuyên về EB05 từ đất nước của ứng viên ở đây.

Bước 3: Thường trú có điều kiện trong 2 năm

Bước thứ ba của quy trình xin EB-5 visa, ứng viên trở thành công dân có điều kiện tại Mỹ trong 2 năm vì thế họ có thể vận hành khoản đầu tư của họ trong dự án EB-5. Các nhà đầu tư có đủ tư cách để trở thành công dân của Mỹ sai khi đơn I-526 được USCIS phê duyệt. Họ có thể trở thành công dân bằng 1 trong 2 cách. Nếu nhà đầu tư EB-5 đã có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, họ phải nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng của họ thành thường trú nhân có điều kiện. Nếu nhà đầu tư không có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, thì họ phải nộp đơn DS-230 cho Trung tâm Visa quốc gia để có visa định cư và sau đó họ trải qua buổi phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại của họ. Cả hai cách này thường cần sự trợ giúp của một luật sư di trú và visa định cư được cấp trong 6 đến 12 tháng.

Bước 4: Thường trú không điều kiện và đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình xin EB-5 visa là ứng viên trở thành thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của họ. Đơn I-829 phải nộp cho USCIS trong vòng 90 ngày trước ngày tròn 2 năm họ nhận được visa thường trú có điều kiện. Đơn này chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các điều kiện của chương trình EB-5 visa. USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn sau 6 đến 8 tháng sau khi đơn I-829 được phê duyệt. Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể sống và làm việc vĩnh viễn trên nước Mỹ và có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú.