Ứng viên cần thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Đạt 60 điểm trên tổng 100 điểm theo thang điểm xếp hạng;
  • Có tổng điểm phần thi ngôn ngữ tương đương CLB 4
  • Đã hoàn tất chương trình hậu phổ thông, chương trình bồi dưỡng hoặc học việc tương đương với hệ thống giáo dục Canada với thời lượng chương trình kéo dài ít nhất 1 năm. Ứng viên phải có bằng cấp, chứng chỉ xác nhận quá trình này.
  • Đối với các bằng cấp, chứng chỉ được cấp ngoài Canada, ứng viên phải nộp kèm một bản đánh giá bằng cấp (ECA) từ một cơ quan được chỉ định bởi IRCC
  • Qúa trình học tập hoặc làm việc của ứng viên phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

Một năm kinh nghiệm trong vòng 10 năm gần nhất tại một ngành nghề tay nghề (không phải ngành nghề chuyên môn);

Hai năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm gần nhất tại một ngành nghề tay nghề; hoặc

Mười hai tháng kinh nghiệm làm việc tại Canada trong ba năm gần nhất (chuyên môn và không chuyên môn).

  • Có kinh nghiệm làm việc tại một ngành nghề đòi hỏi tay nghề cao theo Bảng xếp hạng ngành nghề của Canada (NOC) tương đương nhóm “A”, “B” hoặc “0”.
  • Có giấy tờ xác minh nguồn vốn định cư và kế hoạch định cư