Chương trình Ngành nghề cần tuyển dụng - Saskatchewan Occupation In-Demand là một trong các diện Lao động Tay nghề Quốc tế của Chương trình Đề cử tỉnh bang Saskatchewan, một chương trình đề cử tỉnh bang vận hành bởi tỉnh Saskatchewan. Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại một trong số các ngành nghề liệt kê trong danh sách ngành nghề cần tuyển dụng và đạt đủ số điểm theo Thang điểm Đánh giá SINP SINP Points Assessment Grid có thể nộp Biểu thức quan tâm - Expression of Interest để dự tuyển.

Các ứng viên được đề cử thành công qua Diện Ngành nghề Cần Tuyển dụng sẽ được mời nộp hồ sơ trở thành thường trú nhân Canada.

 

Downtown Saskatoon Tourism Saskatoon