Chương trình Lao động Tay nghề Quebec được thiết kế bởi chính phủ Quebec và chính phủ liên bang Canada, cho phép các cá nhân nước ngoài có trình độ học vấn và tay nghề cao nhập cư đến Quebec dưới tư cách lao động nước ngoài. Các ứng viên nhập cư tiềm năng dự tuyển Chương trình Lao động tay nghề Quebec được đánh giá dựa trên một thang điểm gồm nhiều nhân tố, và các ứng viên đạt đủ số điểm sẽ nhận được Chứng chỉ Lựa chọn Quebec (CSQ), dùng để nộp cùng hồ sơ dự tuyển thường trú nhân.

 

aerial view of quebeccity