Vancouver f


Đương đơn phải đạt được các điều kiện định cư Canada tối thiểu say đây để có thể tham gia vào chương trình nhân viên trình độ cao liên bang (FSWP) dòng Express Entry

  • Họ có ít nhất một năm kinh nghiệp làm việc liên tục trong 10 năm trở lại đây ở một trong danh sách ngành nghề 0, A, B cho dòng nhân viên trình độ cao, hoặc
  • Họ có một đề nghị làm việc đủ điều kiện và 2 năm kinh nghiệm do dòng thợ tay nghề cao
  • Họ có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada đủ điều kiện để nộp đơn theo dòng kinh nghiệm Canada