Vancouver f

 

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO LIÊN BANG

 

Chương trình định cư nhân viên trình độ cao liên bang là một cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác nhằm giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công như một thường trú nhân tại Canada.

Chương trình nhập cư liên bang dạng trình độ cao cho phép người nhập cư đến Canada và nhận quyền thường trú nhân để có thể hoàn toàn hội nhập vào các thị trường lao động nội địa mà không cần đến sự bảo trợ của người sử dụng lao động và không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không như dạng work permit (làm việc ngắn hạn).

 

 LỢI ÍCH TỪ CHƯƠNG TRÌNH

SW.jpg