Chương trình thí điểm nông nghiệp-thực phẩm là một chương trình tập trung vào 1 ngành công nghiệp cụ thể. Chương trình được thiết kế nhằm giải quyết nhu cầu lao động của ngành nông nghiệp-thực phẩm của Canada, đặc biệt là ngành chế biến thịt và sản xuất nấm.

Đối tượng của chương trình là các lao động giàu kinh nghiệm, làm việc lâu dài có khả năng đóng góp vào nền kinh tế Canada và hỗ trợ nhu cầu lao động của ngành nông nghiệp thực phẩm.

Chương trình thí điểm sẽ kéo dài ba năm.

QUY TRÌNH 

Ứng viên phải tìm một vị trí công việc từ một nhà tuyển dụng thuộc 1 trong các ngành công nghiệp và ngành nghề được liệt kê bởi chương trình thí điểm. Nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada hợp lệ, thư mời làm việc và ứng tuyển trở thành thường trú dân thành công, ứng viên sẽ có thể làm việc và sinh sống tại Canada dưới tư cách thường trú nhân và trở thành công dân Canada sau một thời gian.

CÁC NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP 

Thuộc các ngành sản xuất sản phẩm từ thịt:

  • Bán thịt lẻ (NOC B 6331)
  • Bán thịt công nghiệp (NOC C 9462)
  • Giám sát nông trại và nhân viên gia cầm chuyên môn (NOC B 8252)
  • Lao động chế biến thực phẩm (NOC D 9617)

Thuộc các ngành nghề sản xuất nhà kính, vườn ươm và trồng hoa, bao gồm sản xuất nấm:

  • Giám sát nông trại và nhân viên gia cầm chuyên môn (NOC B 8252)
  • Lao động nông trại thông thường (NOC C 8431)
  • Lao động thu hoạch (NOC D 8611)

Thuộc các ngành nghề chăn nuôi, trừ nuôi trồng thủy sản:

  • Giám sát nông trại và nhân viên gia cầm chuyên môn (NOC B 8252)
  • Lao động nông trại thông thường (NOC C 8431)