Chương trình Thí điểm Định cư Khu vực Ngoại ô và phía Bắc là một chương trình tập trung vào cộng đồng được thiết kế nhằm mang lại lợi ích đến các cộng đồng thưa dân từ việc định cư kinh tế. Chương trình cũng giúp mở ra một cơ hội trở thành thường trú nhân cho các lao động tay nghề nước ngoài có nguyện vọng làm việc và sinh sống tại 1 trong các cộng đồng tham dự.

Chương trình hợp tác với các cộng đồng trên nhằm thử nghiệm các phương pháp mới để:

  • Tận dụng nguồn lực lượng nhập cư để đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động và hỗ trợ sự phát triển kinh tế khu vực
  • Tạo môi trường cởi mở, chào đón người nhập cư mới đến sinh sống tại các cộng đồng ngoại ô

Chương trình thí điểm sẽ giúp nâng tỷ lệ giữ chân người lao động tay nghề lâu dài đến các khu vực ngoại ô bằng cách phối hợp với:

các đối tác thuộc cộng đồng

  • Các đối tác chính phủ liên bang khác
  • Chính phủ tỉnh và địa phận

Ứng viên chương trình cần được một nhà tuyển dụng thuộc các cộng đồng tham dự mời làm việc.

Nếu cộng đồng chấp thuận ứng viên và hồ sơ thường trú nhân của ứng viên được duyệt, ứng viên sẽ chuyển đến tỉnh sinh sống và làm việc.

Các cộng đồng thí điểm được tuyển chọn dựa trên:

  • Nhu cầu kinh tế
  • Khả năng cung cấp phương tiện và đối tác cần thiết để quản lý chương trình thí điểm
  • Số lượng đối tác và phương tiện dịch vụ định cư cho người nhập cư sẵn có của chính phủ liên bang tại tỉnh