Để tham gia Chương trình Thí điểm Định cư Khu vực Ngoại ô và phía Bắc , ứng viên phải đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

Nhận đề cử từ một cộng đồng được chỉ định

Ứng viên phải nhận được đề cử từ 1 trong các cộng đồng tham dự chương trình thí điểm.

Cộng đồng sẽ quyết định đề cử dựa trên:

 • Ý định sinh sống tại cộng đồng của ứng viên
 • Thư mời làm việc tại cộng đồng và nhu cầu kinh tế của cộng đồng
 • Kinh nghiệm làm việc và kỹ năng của ứng viên
 • Liên hệ của ứng viên với cộng đồng

Kinh nghiệm làm việc

Ứng viên cần 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục (ít nhất 1.560 giờ) trong vòng 3 năm gần nhất.

Để tính số giờ làm việc:

 • Tính số giờ làm việc bán thời gian và toàn thời gian
 • Số giờ làm việc phải thuộc cùng 1 ngành nghề, nhưng có thể cho các nhà tuyển dụng khác nhau
 • Số giờ làm việc phải trong khoảng thời gian tối thiểu 12 tháng.
 • Thời gian làm việc có thể tại hoặc ngoài Canada
 • nếu làm việc tại Canada, ứng viên phải là tạm trú dân và có giấy phép làm việc tại Canada
 • Không tính số giờ làm việc không luông; cộng việc tình nguyện hoặc thực tập không lương
 • Không tính số giờ làm việc tự do

Kinh nghiệm làm việc phải bao gồm

 • một phần lớn các nhiệm vụ chính và tất cả các nhiệm vụ phụ đều cần thiết được liệt kê trong bảng miêu tả công việc ngành nghề của ứng viên theo Danh sách định cư tay nghề Canada - National Occupational Classification (NOC)
 • các hoạt động được liệt kê ở phần lời mở đầu (lead statement) của NOC ứng viên

Thư mời làm việc

Ứng viên có thư mời làm việc từ 1 cộng đồng tham dự chương trình.

“Thư mời làm việc hợp lệ” nghĩa là:

 • thư mời phải đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng
 • nhà tuyển dụng phải chủ động tham gia vào việc kinh doanh của doanh nghiệp gửi thư mời
 • nhà tuyển dụng phải thực hiện được các điều khoản nêu trong thư mời
 • nhà tuyển dụng phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy định lao động

Vị trí công việc ứng viên được mời phải:

 • Là công việc toàn thời gian: ứng viên phải làm việc ít nhât 30 giờ công có lương mỗi tuần
 • Không phải là công việc thời vụ: ứng viên phải có lịch làm việc ổn định, có lương quanh năm
 • Là công việc cố định: công việc không có ngày kết thúc cụ thể
 • Mức lương phải ngang hoặc vượt qua mức lương tối thiểu đặt ra cho NOC của ứng viên
 • Kinh nghiệm làm việc của ứng viên phải chứng minh ứng viên có năng lực thực hiện các nghĩa vụ thư mời làm việc đặt ra.

Trình độ tay nghề

Vị trí được nêu trong thư mời làm việc phải tương đương, cao hoặc thấp hơn trình độ tay nghề quy định cho NOC phù hợp với kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

Tuy nhiên, nếu kinh nghiệm làm việc của ứng viên thuộc NOC cấp D thì công việc ứng viên được mời nhận phải cùng trong ngành nghề

Ví dụ

 • Thư mời làm việc cho NOC 0: kinh nghiệm làm việc trong NOC 0 hoặc A
 • Thư mời làm việc cho NOC A: kinh nghiệm làm việc cho NOC 0, A hoặc B
 • Thư mời làm việc cho NOC B: kinh nghiệm làm việc cho NOC A, B hoặc C
 • Thư mời làm việc cho NOC C: kinh nghiệm làm việc cho NOC B hoặc C
 • Thư mời làm việc cho NOC D: kinh nghiệm làm việc trong cùng 1 ngành nghề

Sinh viên quốc tế                                    

Ứng viên được miễn các điều kiện kinh nghiệm làm việc nêu phía trên nếu ứng viên là một sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp với

1. Bằng cấp, chứng chỉ sau khi hoàn tất một chương trình sau đại học kéo dài tối thiểu 2 năm và ứng viên

 • Là học sinh toàn thời gian trong suốt thời gian học (ít nhất 2 năm)
 • nhận bằng cấp, chứng chỉ trong vòng 18 tháng trước khi nộp hồ sơ thường trú nhân
 • sinh sống tại địa phương ít nhất 16 tháng trong suốt 24 tháng học tập gần nhất

hoặc

2. Bằng thạc sĩ hoặc một bằng học trình độ cao hơn và ứng viên

 • Là học sinh toàn thời gian trong suốt thời gian học
 • nhận bằng trong vòng 18 tháng trước khi nộp hồ sơ
 • sinh sống tại địa phương trong thời gian học

Yêu cầu ngôn ngữ

Ứng viên phải đạt trình độ ngôn ngữ tối thiểu dựa trên mục NOC của vị trí ứng viên ứng tuyển nhận thư mời làm việc theo thang:

 • Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) hay
 • Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)

Yêu cầu tối thiểu cho mỗi nhóm NOC là:

 • NOC 0 và A: CLB/NCLC 6
 • NOC B: CLB/NCLC 5
 • NOC C và D: CLB/NCLC 4

Trình độ học vấn

Ứng viên phải có:

 • Bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc
 • Bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn giáo dục – Educational Credential Assessment (ECA) được cấp tối đa 5 năm trước ngày nộp hồ sơ