Các cộng đồng tham dự chương trình thí điểm là:

 • North Bay, ON
 • Sudbury, ON
 • Timmins, ON
 • Sault Ste. Marie, ON
 • Thunder Bay, ON
 • Brandon, MB
 • Altona/Rhineland, MB
 • Moose Jaw, SK
 • Claresholm, AB
 • Vernon, BC
 • West Kootenay (Trail, Castlegar, Rossland, Nelson), BC

NHIỆM VỤ CỦA CỘNG ĐỒNG

Chương trình thí điểm là một chương trình tập trung vào cộng đồng, nghĩa là các cộng đồng phải:

 • Tuyên truyền chương trình thí điểm và đề cử cộng đồng của họ đến các ứng viên tiềm năng
 • Tìm kiếm các cơ hội làm việc hiện có trong nền kinh tế địa phương và giới thiệu ứng viên các vị trí phù hợp
 • Đánh giá ứng viên tiềm năng:
 • Phù hợp với nhu cầu kinh tế của cộng đồng
 • Có khả năng được tuyển dụng thật sự
 • Có ý định sinh sống tại cộng đồng
 • Đề cử ứng viên trở thành thường trú nhân cho IRCC để Bộ đưa ra quyết định cuối cùng
 • Cung cấp môi trường thân thiện cởi mở cho người nhập cư
 • Giới thiệu người nhập cư đến các thành viên đến trước đã hòa nhập vào cộng đồng cùng các dịch vụ định cư
 • Báo cáo kết quả của chương trình thí điểm