MONTREAL 18


NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Chứng minh tài chính tối thiểu 300.000 CAD, có thể bao gồm của tài sản của vợ/chồng đi cùng.

- Sở hữu tối thiểu 25% doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp này trong 5 năm gần nhất tính từ ngày nộp đơn.

- Thỏa một trong hai điều kiện sau đây tại thời điểm nộp đơn:

  • Lập dự án kinh doanh khả thi với giá trị đầu tư tối thiểu 100.000 CAD, tạo ra ít nhất 1 việc làm toàn thời gian cho người Canada đang sinh sống ở Quebec.
  • Chứng minh đã mua/đã đầu tư vào một doanh nghiệp ở Quebec với trị giá tối thiểu 100.000 CAD và tạo ra ít nhất 1 việc làm toàn thời gian cho người Canada đang sinh sống ở Quebec.

Trong hai hình thức chứng minh trên, dù là lập dự án hay đã đầu tư thì người đứng đơn phải chứng minh được vai trò điều hành doanh nghiệp trực tiếp của mình.

Đối với hình thức lập dự án kinh doanh thì sau 3 năm nhập cư, người đứng đơn phải chứng minh doanh nghiệp đã được lập và thỏa điều kiện trong 1 năm. Điều này có nghĩa, người đứng đơn có 2 năm để chuẩn bị và thỏa các điều kiện kèm theo.

Sau khi đến Canada với tư cách là thường trú nhân, ứng viên sẽ được yêu cầu tuân theo một số điều kiện ít nhất là 1 năm trong thời hạn 3 năm, ứng viên phải:

  • Tạo ra hoặc đạt được một cách hiệu quả một doanh nghiệp tỉnh bang Quebec.
  • Nắm giữ ít nhất 25% vốn sở hữu của doanh nghiệp đó, chiếm khoảng tối thiểu 100,000 đô Canada.
  • Thuê một cư dân Quebec vào làm trong doanh nghiệp (trừ doanh nhân hoặc thành viên gia đình đi kèm) ở một vị trí làm việc ít nhất 30 giờ một tuần. (lưu ý: các doanh nhân diện nông nghiệp không bị rang buộc bởi điều này).
  • Chủ động tham gia vào việc quản lí doanh nghiệp.