Điều kiện đối với ứng viên

Để tham dự Chương trình NSNP Diện Kinh doanh ứng viên phải:

 • Ít nhất 21 tuổi;
 • Tổng tài sản thuần và giá trị doanh nghiệp đạt tối thiểu 600.000 đô la Canada, được xác minh bởi một cơ quan thứ ba chỉ định bởi NSOI;
 • Cho thấy quá trình tích lũy số tài sản đã khai là hoàn toàn hợp pháp và được xác minh bởi một cơ quan thứ ba chỉ định bởi NSOI;
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp với số cổ phần sở hữu là 33,33% HOẶC có hơn 5 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần nhất;
 • Đồng ý đầu tư vốn tối thiểu 150.000 đô la Canada để thành lập hoặc mua lại doanh nghie65o ở Nova Scotia;
 • Có chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp xác nhận bởi một cơ quan tổ chức thi uy tín;
  • Trình độ yêu cầu là CLB 5 ở cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
  • Các cơ quan tổ chức thi được công nhận bởi PNP:
   • Tiếng Anh:
    • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) General test
    • International English Language Testing System (IELTS) General Training
    • Tiếng Pháp:
     • Test d’évaluation de français (TEF)
  • Chứng chỉ phải được cấp trong vòng 2 năm trước ngày nộp EOI.
 • Đã hoàn tất bậc phổ thông của Canada HOẶC có bằng cấp quốc tế tương đương được xác minh bằng một bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn giáo dục – Educational Credential Assessment (ECA) được cấp tối đa 5 năm trước ngày nộp EOI
 • Chuẩn bị và hiểu biết tường tận về Kế Hoạch Thành Lập Doanh Nghiệp; và
 • Đồng ý sinh sống tại Nova Scotia.

Điều kiện đối với doanh nghiệp

Để tham dự Chương trình NSNP Diện Kinh, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau về doanh nghiệp:

 • Ứng viên phải sở hữu ít nhất 1/3 (33,33%) số cổ phần doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp phải tham gia vào công tác quản lý hàng ngày và định hướng doanh nghiêp tại cơ sở kinh doanh ở Nova Scotia. Ứng viên không thể quản lý từ xa tại một địa điểm khác ở Nova Scotia; một tỉnh, địa phận khác thuộc Canada hoặc một quốc gia khác;
 • Doanh nghiệp phải là một cơ quan thu lợi nhuận với mục đích chính là thu được lợi nhuận từ việc buôn bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ; và
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp luật của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động;
 • Doanh nghiệp phải được xem là một “cơ sở thường trú” như định nghĩa ở mục phụ 400(2) của Bộ luật Thuế Lợi tức Canada năm 1985;
 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập hoặc các loại thuế khác do là một “cơ sở thường trú” tại Nova Scotia; bất kể các loại thu nhập và thuế phải trả cho những hoạt động kinh doanh khác; và
 • Doanh nghiệp phải có khả năng đem lại lợi ích kinh tế cho Nova Scotia. Cụ thể là:
  • Tăng giá trị thu vào từ các hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu, du lịch, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa công nghệ kỹ thuật,
  • Phát triển khía cạnh đột phá của các ngành kinh doanh truyền thống,
  • Chuyển giao công nghệ kỹ thuật và kiến thức chuyển môn cho Nova Scotia, hoặc
  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho thị trường địa phương và khu vực còn thiếu thốn.

Điều kiện bổ sung khi khởi nghiệp

Nếu thành lập một doanh nghiệp mới, ứng viên phải:

 • Tạo ra ít nhất một vị trí công việc toàn thời gian (hoặc tương đương) cho một công dân hoặc thường trú dân Canada ở Nova Scotia (không là người thân của ứng viên). Vị trí này phải:
  • Không bao gồm vị trí công tác của ứng viên;
  • Liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp của ứng viên; và
  • Đáp ứng mức lương hiện thời tại tỉnh. 

Điều kiện bổ sung khi mua lại doanh nghiệp

 Nếu mua lại một doanh nghiệp sẵn có ở Nova Scotia, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp phải được điều hành bởi cùng một chủ sở hữu trong năm năm gần nhất;
 • Ứng viên phải tiến hành một chuyến đi khảo sát để gặp gỡ chủ sở hữu hiện tại;
 • Qúa trình định giá doanh nghiệp phải được thực hiện một cách công bằng và hợp lý;
 • Doanh nghiệp phải đang hoạt động và không trong quá trình chuyển nhận; và
 • Ứng viên phải đảm bảo duy trì việc làm dựa theo các điều khoản và điều kiện trước đó cho số nhân viên hiện tại, bao gồm việc duy trì mức lương và điều khoản tuyển dụng sẵn có.