Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan Diện Kinh doanh tạo cơ hội cho ứng viên thành lập, mua lại hoặc hợp tác với một doanh nghiệp tại Saskatchewan và giúp ứng viên đóng vai trò chủ động trong việc quản lý doanh nghiệp.

Quy trình đề cử gồm ba bước:

Bước 1: Nộp Biểu thức quan tâm - Expression of Interest (EOI) cho SINP

Các ứng viên tiềm năng thể hiện nguyện vọng cư trú và điều hành doanh nghiệp tại Saskatchewan bằng cách điền phiếu khảo sát trực tuyến cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh nghiệm kinh doanh, tổng tài sản, Kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp (BEP) cùng các nhân tố khác. Các ứng viên đạt đủ điều kiện tối thiểu sẽ được nhận vào hệ thống EOI, chấm điểm và xếp hạng dựa trên thang điểm riêng của chương trình.

Bước 2: Thư mời dự tuyển

Các ứng viên thuộc hệ thống EOI được tuyển chọn dựa trên điểm số. Theo đó, các ứng viên có số điểm cao nhất sẽ được ưu tiên tuyển chọn và mời nộp hồ sơ dự tuyển chính thức cho SINP theo hạng mục phụ Diện Kinh doanh. Tiếp đến, các ứng viên phải vượt qua giai đoạn xác minh thông tin. Những ứng viên thông qua bước trên sẽ được cấp Thư xác nhận của SINP cho hạng mục Kinh doanh, từ đó giúp ứng viên củng cố hồ sơ đăng ký giấy phép lao động 2 năm gửi cho IRCC. Giấy phép này cho phép ứng viên cư ngụ và làm việc hợp pháp tại Saskatchewan trong quá trình thực hiện dự án kinh doanh.

Bước 3: Đề cử

Sau khi ứng viên đã thực hiện các điều khoản trên Hợp đồng Kết quả Kinh doanh, ứng viên có thể dự tuyển nhận đề cử của SINP để đăng ký visa thường trú.