Đối với ứng viên

Ứng viên không hợp lệ nếu:

 • Là người tị nạn đang sinh sống tại Canada;
 • Đang cư trú bất hợp pháp tại nơi định cư hoặc tại Canada;
 • Đã từng bị trục xuất bởi IRCC hoặc Cơ Quan Hải quan Canada;
 • Bị cấm nhập cảnh Canada;
 • (hoặc có thành viên gia đình, đi cùng hoặc không đi cùng) mắc bệnh nguy kịch;
 • (hoặc có thành viên gia đình, đi cùng hoặc không đi cùng, trên 18 tuổi) có tiền sự phạm tội;
 • Đang tranh chấp quyền nuôi nấng hoặc phí nuôi nấng gây ảnh hưởng tới thành viên trong gia đình; và/hoặc
 • Khai báo thông tin sai lệch trong hồ sơ dự tuyển.

Đối với doanh nghiệp

Các hình thức doanh nghiệp sau được xem là không hợp lệ để ứng tuyển Chương Trình Đề cử Tỉnh Bang Saskatchewan Diện Kinh Doanh:

 • Bao gồm các hoạt động thuê lại, cho thuê, và đầu tư bất động sản;
 • Môi giới/xây sựng/phát triển bất động sản, môi giới bảo hiểm, hoặc môi giới kinh doanh;
 • Các dịch vụ chuyên môn hoặc các cá nhân điều hành doanh nghiệp tự do yêu cầu giấy phép hoặc đăng ký;
 • Cho vay theo ngày, đổi séc thành tiền mặt, đổi tiền và kinh doanh máy rút tiền tự động;
 • Các liên hiệp tín dụng;
 • Các doanh nghiệp tại gia, bao gồm chỗ trọ ngắn ngày và nhà ở cho thuê;
 • Đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động chủ yếu vì mục đích nhận thu nhập thụ động từ nguồn vốn đầu tư.