NB 2019


 

 

 Sở di trú New Brunswick sẽ thông báo tất cả các trường hợp vi phạm của ứng viên cho IRCC nếu ứng viên KHÔNG

 • Thông báo ngày đến trong vòng 30 ngày kể từ khi đến Canada;
 • Tham dự các buổi họp trực tiếp với viên chức của Sở tại New Brunswick như đã thông báo trong hướng dẫn;
 • Thành lập doanh nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi đến Canada;
 • Điều hành doanh nghiệp ít nhất 1 năm; và
 • Tuân thủ các điều luật cam kết trong Hợp đồng Kết quả Kinh Doanh.

    

    30 NGÀY SAU KHI ỨNG VIÊN ĐẾN CANADA

Trong vòng 30 ngày sau khi ứng viên đến Canada, ứng viên phải gửi văn bản báo cáo đã đến cho Sở Di trú New Brunswick bằng mẫu form Report Your Landing (NB-013ES) tại website của:

 • Sở Giáo Dục Hậu Trung Học, Đào Tạo và Lao Động (Di trú và Định Cư tại New Brunswick, Canada): http://www.welcomenb.ca


   
60 NGÀY SAU KHI ỨNG VIÊN ĐẾN CANADA

Trong vòng 60 ngày sau khi ứng viên đến Canada, ứng viên phải tham dự một buổi họp trực tiếp với Sở Giáo Dục Hậu Trung Học, Đào Tạo và Lao Động của New Brunswick. Tại buổi họp này, ứng viên phải:

 • Cung cấp cho Sở bản sao các giấy tờ xác nhận ứng viên và người phụ thuộc đã đến Canada  (ví dụ như mẫu form Record of Landing, IMM 1000);
 • Cung cấp cho Sở các giấy tờ chứng minh thông tin liên lạc cá nhân tại New Brunswick, bao gồm địa chỉ thư tín, địa chỉ nhà (nếu khác với địa chỉ thư tín), địa chỉ mail và số điện thoại;
 • Nộp một bản báo cáo tóm tắt kế hoạch hình thành doanh nghiệp ở New Brunswick; và
 • Thuyết trình tóm tắt quá trình định cư của ứng viên và các thành viên gia đình cho tới thời điểm hiện tại tại New Brunswick.


    180 NGÀY SAU KHI ỨNG VIÊN ĐẾN CANADA

Trong vòng 180 ngày sau khi ứng viên đến Canada, ứng viên phải tham dự một buổi họp trực tiếp với Sở Giáo Dục Hậu Trung Học, Đào Tạo và Lao Động của New Brunswick. Tại buổi họp này, ứng viên phải:

 • Báo cho Sở thông tin liên lạc cá nhân tại New Brunswick, bao gồm địa chỉ thư tín, địa chỉ nhà (nếu khác với địa chỉ thư tín), địa chỉ mail và số điện thoại;
 • Nộp một bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành doanh nghiệp của ứng viên tại New Brunswick kể từ buổi họp trước
 • Thể hiện hiểu biết chuyên sâu về công việc kinh doanh đang điều hành, có thể biện hộ cho các hành động và quyết định của mình trong quá trình thành lập và/hoặc điều hành doanh nghiệp; và chứng minh các lợi ích kinh tế doanh nghiệp mang lại cho Tỉnh; và
 • Thuyết trình tóm tắt quá trình định cư của ứng viên và các thành viên gia đình tại New Brunswick kể từ buổi họp trước.


    2 NĂM SAU KHI ỨNG VIÊN ĐẾN CANADA

Trong vòng 2 năm kể từ khi đến Canada, ứng viên phải hình thành doanh nghiệp theo điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng Kết quả Kinh doanh. Khoảng thời gian 2 năm này được gọi là thời gian thành lập doanh nghiệp, được tính từ ngày ứng viên đến Canada và kết thúc sau đúng 24 tháng. Trong thời gian này, ứng viên phải hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp, nếu không, ứng viên sẽ mất số tiền đặt cọc 100.000 đô la Canada.  Lưu ý ứng viên không được gia hạn thời gian thành lập doanh nghiệp.

 
    3 NĂM SAU KHI ỨNG  VIÊN ĐẾN CANADA

Sau ba năm kể từ khi ứng viên đến Canada hoặc một năm sau khi thành lập doanh nghiệp (tính theo ngày đến trước), ứng viên có thể đăng ký nhận lại khoản tiền đặt cọc 100.000 đô la Canada, không có lãi, nếu ứng viên đã hoàn thành các điều khoản đặt ra trong Hợp đồng Kết quả Kinh Doanh.

Ngày thành lập doanh nghiệp là ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ở New Brunswick và không thể được tính trước khi ứng viên đến Canada; ngày đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Tỉnh cũng sẽ không được tính là ngày thành lập doanh nghiệp. Nếu ứng viên  không thể thành lập doanh nghiệp trong thời hạn thỏa thuận, ứng viên sẽ mất số tiền đặt cọc 100.000 đô la Canada.