NB 2019


   
    I. ĐỘ TUỔI

Dựa vào yếu tố độ tuổi, ứng viên có thể được số điểm tối đa 10 điểm. Để phù hợp với chương trình, ứng viên phải nằm trong độ tuổi từ 22 đến 55. Tuổi của ứng viên sẽ được đánh giá vào ngày hồ sơ được chuẩn bị hoàn chỉnh và gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ chính phủ nhằm trả lời thư mời nộp hồ sơ từ chương trình (Invitation to Apply - ITA). Độ tuổi không được tính vào ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được EOI của ứng viên.

ĐỘ TUỔI ĐIỂM
21 hoặc thấp hơn 0
Từ 22 đến 34 5
Từ 35 đến 50 10
Từ 51 đến 55 5

 

    II. NGOẠI NGỮ

Dựa vào khả năng ngoại ngữ, ứng viên có thể nhận được số điểm tối đa là 25 điểm. Ứng viên phải đạt được trình độ tối thiểu CLB 5 về tiếng Anh hoặc NCLC 5 trong tiếng Pháp cho cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong Ngoại ngữ chính thức nhất và Ngoại ngữ chính thứ hai.

CLB - Canadian Language Benchmark là tiêu chuẩn đánh giá khả năng Anh ngữ của riêng Canada
NCLC - Niveaux de compétence linguistique canadiens là tiêu chuẩn đánh giá khả năng Pháp ngữ của riêng Canada

Ứng viên phải cung cấp kết quả kiểm tra ngoại ngữ từ những tổ chức thứ ba được chỉ định bên dưới:

 • The International English Language Testing System General: IELTS
 • The Canadian English Language Proficiency Index Program General: CELPIP
 • Test d'Evaluation de Francais: TEF

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CLB   ĐỌC     VIẾT     NGHE     NÓI   ĐIỂM TỐI ĐA
NGOẠI NGỮ CHÍNH THỨC I CLB 7+ 5 5 5 5 20
CLB 6 4 4 4 4
CLB 5 3 3 3 3
NGOẠI NGỮ CHÍNH THỨC II CLB 5+ 5 5

 
     
    III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Ứng viên bắt buộc phải có trình độ học vấn tối thiểu đại học (chương trình đại học phải kéo dài hơn 2 năm). Ứng viên có thể nhận được số điểm tối đa 25 điểm dựa vào bằng cấp được cấp bởi Canada hoặc bằng cấp nước ngoài được chứng nhận tương đương với bằng cấp được cấp tại Canada.

HỌC VẤN - BẰNG CẤP CANADA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỂM ĐIỂM TỐI ĐA

 Sau Đại học 
         (Post-graduate)                                                       Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
(Master's degree or PhD)

 • Được cấp bởi một trường cao đẳng hoặc đại học sau khi đã hoàn thành bằng cấp Cử nhân hoặc bằng Thạc Sĩ

                                                  25       

       25                                             
Bằng Đại học
(Post-secondary)
Academic Degree
 • Được cấp bởi một trường cao đẳng hoặc đại học với thời gian học kéo dài ít nhất 3 năm
20
Bằng Cao đẳng
(Post-secondary Diploma)
 • Được cấp bởi một trường cao đẳng đòi hỏi ít nhất 2 năm thời gian học sau khi hoàn thành trung học
 
15

 

    IV. TÀI SẢN RÒNG

Chương trình không tính điểm trong yếu tố này cho dù ứng viên đáp ứng được những yêu cầu về tài sản cá nhân.

 Tài sản cá nhân có nghĩa rằng tổng tài sản đã trừ đi tổng nợ. Tài sản này bao gồm tất cả tài sản của đương đơn cũng như là tài sản của người phối ngẫu, các tài sản này phải do đương đơn hoặc người phối ngẫu đứng tên hoặc cả hai người cùng đứng.

Đương đơn phải có tổng số tài sản cá nhân tối thiểu đó là 600,000 Đô la Canada trong đó 300,000 đô la Canada phải là tài sản lưu động. Tài sản cá nhân của đương đơn phải là tài sản hợp pháp và phải được xác minh bởi một bên thứ 3 được chỉ định bởi chính phủ. Đương đơn phải thành thật khai báo toàn bộ tài sản. Tài sản được thừa kế, quyên góp hoặc trao tặng sẽ không được xem là một phần tài sản của đương đơn.

    V. KINH NGHIỆM SỞ HỮU DOANH NGHIỆP & QUẢN LÝ KINH DOANH

Dựa trên yếu tố kinh nghiệm quản lý và sở hữu kinh doanh, ứng viên có thể nhận được điểm tối đa là 20 điểm. Ứng viên phải là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, công ty không bị sở hữu hoặc điều hành bởi chính phủ, Ứng viên phải: 

 • Sở hữu 100 phần trăm doanh nghiệp 3 năm trong vòng 5 năm trở lại hoặc
 • Là quản lý cấp cao trong một doanh nghiệp với kinh nghiệm 5 năm trong vòng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ
 • Chịu trách nhiệm giám sát ít nhất 2 nhân viên

KINH NGHIỆM SỞ HỮU DOANH NGHIỆP SỐ NĂM KINH NGHIỆM     ĐIỂM    
 • Sở hữu 100% doanh nghiệp trực tiếp
  điều hành doanh nghiệp mỗi ngày
  với cương vị là người ra quyết định
  và chịu trách nhiệm giám sát ít nhất
  2 nhân viên  
10 năm kinh nghiệm gần nhất 20
6 đến 9 năm trong vòng 10 năm gần nhất 18
3 năm trong vòng 5 năm gần nhất 15
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CẤP CAO SỐ NĂM KINH NGHIỆM ĐIỂM
 • Quản lý cấp cao trực tiếp điều hành
  doanh nghiệp mỗi ngày với cương vị
  là người ra quyết định và chịu trách
  nhiệm giám sát ít nhất 2 nhân viên
10 năm kinh nghiệm gần nhất 12
6 đến 9 năm trong vòng 10 năm gần nhất 10
5 năm trong vòng 5 năm gần nhất 5


    VI. KẾ HOẠCH KINH DOANH

                                                         KẾ HOẠCH KINH DOANH    ĐIỂM   
 • Doanh nghiệp mà ứng viên sẽ kinh doanh tại New Brunwick sẽ giống với
  ngành nghề mà họ đã có kinh nghiệm 10 năm sở hữu hoặc quản lý cấp cao
3
 • Ứng viên sẽ thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp nằm trong những
  ngành nghề trọng điểm cùa nền kinh tế
3
 • Doanh nghiệp nằm bên ngoài Fredericton, Saint John và Moncton
3
 • Khoản đầu tư vào doanh nghiệp hơn 500,00 Đô la Canada
4
 • Khoản đầu tư vào doanh nghiệp từ 351,000 đến 499,000 Đô la Canada
3
 • Khoản đầu tư vào doanh nghiệp từ 250,000 đến 350,000 Đô la Canada
2
 • Ứng viên đã xác định được đối tượng khách hàng
  mong muốn cho việc kinh doanh ở New Brunswick
 2* 
 • Ứng viên hiểu rõ các điều luật quy định 
 • Ứng viên đã tìm ra được nguồn cung ứng phù hợp cho việc kinh doanh
 • Doanh nghiệp sẽ tăng cường thương mại hóa nghiên cứu,
  phát triển và công nghiệp
2*
 • Doanh nghiệp sẽ chuyển giao những kiến thức chuyên ngành 
  và chuyên môn cho New Brunswick
 • Doanh nghiệp sẽ thu hút những hình thức kinh doanh mới cho New Brunswick
 • Doanh nghiệp sẽ liên kết New Brunswick đến thị trường quốc tế


(*) Ứng viên phải đáp ứng được ít nhất 2 điều kiện để nhận tổng điểm


    VII. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI PHỐI NGẪU

Ứng viên có thể nhận được tối đa 10 điểm nếu người phối ngẫu của họ đã từng học tập hoặc làm việc tại New Brunswick và đáp ứng được yêu cầu về khả năng ngoại ngữ CLB 5 trong tiếng Anh hoặc NCLC 5 trong tiếng Pháp cho cả 4 kỹ năng.

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI PHỐI NGẪU                          ĐIỂM              
 • Đã hoàn tất chương trình học toàn thời gian kéo dài ít nhất một năm tại một trường đại học tại New Brunswick với điều kiện khi đó người phối ngẫu đã qua 17 tuổi và có giấy phép học tập tại Canada
5  
 • Đã từng làm việc toàn thời gian tại New Brunswick ít nhất 6 tháng
 • Có trình độ tiếng Anh tối thiểu CLB 5 hoặc tiếng Pháp tối thiểu NCLC 5 ở 4 kỹ năng
5

 

    VIII. CHUYẾN KHẢO SÁT

Ứng viên được yêu cầu thực hiện một chuyến khảo sát kinh doanh tại New Brunswick, trước khi họ nộp đơn, để trở nên quen hơn với môi trường kinh doanh của tỉnh. Chuyến khảo sát phải kéo dài tối thiểu 5 ngày, không tính những ngày đi du lịch, phỏng vấn và ngày lễ.

Trong suốt chuyến đi, ứng viên được yêu cầu tiến hành tìm hiểu rộng.  Ứng viên được khuyến khích tạo một buổi gặp gỡ với những người kinh doanh và chính quyền tại New Brunswick để giúp cho cuộc khảo sát này.

Sau chuyến khảo sát, ứng viên được yêu cầu tham gia vào một buổi phỏng vấn với viên chức NBPNP để thảo luận về những tìm hiểu của họ qua chuyến đi bao gồm những chủ đề như sự nhìn nhận về những cơ hội kinh doanh, những yêu cầu của lao động, sự cạnh tranh, người cung cấp, xu hướng thị trường, thuế và tài chính...

Chuyến khảo sát và buổi phỏng vấn phải được thực hiện trong vòng một năm kể từ ngày trên thông báo về phỏng vấn của ứng viên.