MANITOBA 15012018


   CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH TỈNH BANG MANITOBA

Chương trình được gọi tắt là MPNP (Manitoba's Provincial Nominee Program). Thông qua chương trình này, những ứng viên tiềm năng với nhũng kỹ năng và kinh nghiệm được chỉ định bởi tinh bang có thể nhận được Chứng nhận Đề cử Tỉnh bang Manitoba (Manitoba Provincial Nomination Certificate). Nhờ vào Chứng nhận đó, quá trình xin định cư có thể được tăng tốc nhanh chóng.

   DIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH MANITOBA

MANITOBA'S BUSINESS INVESTOR STREAM (BIS)  có tên gọi trước kia là Chương trình Chỉ Định Tỉnh bang Manitoba Diện Kinh doanh (Manitoba Provincial Nominee Program for Business - MPNP-B).

Chương trình được thiết lập nhằm thu hút những chủ sở hữu doanh nghiệp và doanh nhân nhiều kinh nghiệm có ý định thành lập một doanh nghiệp hoặc mở ra một trang trại tại Manitoba.

BIS được liên kết cùng với Biểu thức Quan tâm của tỉnh bang Manitoba (Manitoba's Expression of Interest - EOI) và cho phép tỉnh bang tuyển chọn cũng như đề cử những nhà đầu tư kinh doanh và doanh nhân trên toàn thế giới thỏa điều kiện của chương trình. Những ứng viên đó phải là những cá nhân có mong muốn và có khả năng thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Canada hoặc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp đã có sẵn trong vòng 24 tháng đầu đến Canada.

Diện Đầu tư Kinh doanh này bao gồm 2 nhánh nhỏ đó là:

  • Entrepreneur Pathway 
  • Farm Investor Pathway (nhánh này thay thế cho Manitoba Farm Strategic Recruitment Initiative)


    NHÁNH KINH DOANH - ENTREPRENEUR PATHWAY

Là một nhánh nhỏ của Diện Đầu tư Kinh doanh, thông qua nhánh này, chính phủ Manitoba có thể tuyển chọn và đề cử những doanh nhân dày dặn kinh nghiệm thỏa điều kiện của chương trình từ khắp nơi trên thế giới.

Những doanh nhân này phải là những cá nhân có ý định và tiềm lực về tài chính để chuyển đến sinh sống tại tỉnh bang và thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp kinh doanh, hoặc hợp tác và trở thành cổ đông của một doanh nghiệp đang hiện hành tại Manitoba.

Nhánh Kinh doanh này được kết nối với Biểu thức Quan tâm - EOI. Những ứng viên tiềm năng sẽ tạo ra EOI của riêng họ bằng cách tạo ra một hồ sơ trực tuyến, sau đó hệ thống sẽ tính điểm của ứng viên qua những câu hỏi họ đã trả lời. Các ứng viên sẽ được xếp hạng dựa theo điểm của họ, và điểm đó được chấm theo Hệ thống tính điểm có tên gọi BIS Adaptability Assessment Matrix.