Vancouver British ColumbiaNHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA DIỆN KINH DOANH - BC PNP

Hồ sơ của ứng viên được đánh giá dựa trên một số yếu tố sau:

 • Kinh nghiệm làm việc hoặc kinh doanh
 • Tài sản ròng và nguồi tài chính
 • Khả năng thích nghi
 • Kế hoạch kinh doanh được đề xuất, bao gồm khoản đầu tư và số công việc được tạo ra tại BC


YÊU CẦU TỐI THIỂU DÀNH CHO ỨNG VIÊN

 • Tích cực và tiếp tục quản lý hệ thống kinh doanh hằng ngày
 • Chứng minh doanh nghiệp nằm trong bán kính 100km của BC
 • Tài sản cá nhân tối thiểu là 600,000 đô (bao gồm tài khoản ngân hàng, tiền gửi cố định, tài sản thực, các khoản đầu tư,…) đứng tên ứng viên hoặc vợ/chồng của ứng viên. Tài sản phải được hợp pháp và đã qua kiểm chứng.
 • Có học vấn tối thiểu 2 năm sau trung học hoặc có kinh nghiệm như là một chủ doanh nghiệp sở hữu 100% vốn trong vòng 3 đến 5 năm.
 • 100% sở hữu này có thể được chia giữa ứng viên, vợ/chồng ứng viên, hoặc bất kỳ người con còn phụ thuộc nào .
 • Kinh nghiệm làm việc - ứng viên phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm để thành lập doanh nghiệp một cách thành công tại BC. Ứng viên phải có tối thiểu:

 1. Hơn 3 năm kinh nghiệm với tư cách là một người sở hữu-quản lí tích cực.

 2. Hơn 4 năm kinh nghiệm là một quản lý cấp cao

 3. Một sự kết hợp ít nhất 1 năm kinh nghiệm với tư cách là một người sở hữu-quản lí và ít nhất 2 năm kinh nghiệm với tư cách là một quản lý cấp cao.

       
YÊU CẦU TỐI THIỂU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Đơn đăng ký phải một khái niệm về kinh doanh ngắn đó sẽ là điểm ấn định dựa trên khả năng phát triển kinh doanh được đề xuất và những lợi ích kinh tế. Nếu ứng viên sau đó được mời đến nộp đơn, ứng viên sẽ được yêu cầu đưa ra một kế hoạch kinh doanh tỉ mỉ. Tỉnh bang sẽ xem xét những đơn đăng ký về việc thành lập những doanh nghiệp mới; hoặc mua lại những doanh nghiệp đang hoạt động; hoặc tạo ra một mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp hiện có.


YÊU CẦU TỐI THIỂU DÀNH CHO KHOẢN ĐẦU TƯ

Để đăng ký, ứng viên sẽ thực hiện một khoản đầu tư tối thiểu 200,000 đô Canada vào doanh nghiệp được đề xuất. Nếu đề xuất một thành viên quan trọng, ứng viên phải thực hiện một khoản đầu tư cá nhân là 400,000 đô Canada.


YÊU CẦU VỀ VIỆC TẠO RA VIỆC LÀM TẠI TỈNH BANG

Ứng viên sẽ tạo ra ít nhất một công việc toàn thời gian lâu dài cho một công dân Canada hoặc một cư dân thường trú trong các doanh nghiệp được đề xuất cũng như khả năng hỗ trợ việc làm lâu dài của người dân Canada hoặc cư dân thường trú trong kinh doanh.


THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ

Nếu ứng viên đã được bước vào vòng tuyển chọn, điểm số đăng ký cuối cùng của ứng viên sẽ được xếp cùng với những ứng viên khác. Theo định kỳ, BC PNP sẽ mời những ứng viên có điểm xếp hạng cao nhất đến với Chương trình Doanh nhân. Nếu ứng viên được mời để nộp đơn, ứng viên sẽ nhận được một thông báo trên email và sẽ có hơn 4 tháng từ ngày thư mời đến để hoàn thành việc nộp đơn.

Tại bước này, ứng viên phải trả lệ phí xét hồ sơ là 3,500 đô Canada cho tỉnh bang. Vợ/chồng và con còn phụ thuộc đã được bao gồm trong lệ phí xét duyệt.

Nếu được yêu cầu, ứng viên sẽ tham dự một buổi phỏng vấn trực tiếp tại Canada. Buổi phỏng vấn được tiến hành chỉ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Nếu ứng viên được chấp thuận, BC PNP sẽ cấp một lá thư xác nhận (Letter of Confirmation). Thư này mang ý nghĩa như là thư giấy phép lao động để nộp cho Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Việc này có thể giúp cho ứng viên, cùng với gia đình của anh ấy hoặc cô ấy chuyển đến BC và tiến hành kế hoạch kinh doanh. Ứng viên phải ký Thỏa thuận và sẽ có lên đến 20 tháng để thực hiện các đề xuất kinh doanh.

Ứng viên được mời để nộp đơn sẽ cần phải tham gia cùng với một nhà cung cấp có điều kiện để xác minh tài sản của họ và những quỹ tài sản tích lũy được trong quá trình đề cử.


HỒ SƠ XIN THƯỜNG TRÚ NHÂN

Nếu cá nhân ứng viên đáp ứng được những yêu cầu của Thỏa thuận trong 20 tháng, BC PNP sẽ đề cử ứng viên thành cư dân thường trú. Ứng viên, cùng với những thành viên gia đình còn phụ thuộc sau đó có thể nộp đơn thành cư dân thường trú qua chương trình BC PNP với IRCC.

Một khi doanh nhân hoàn thành những điều khoản trong Thỏa thuận, ứng viên có thể nộp Bản báo cáo cuối (Final Report) đến BC PNP để được cấp giấy chứng nhận đề cử. Doanh nhân phải chứng tỏ cho BC PNP rằng ứng viên:

 • Tích cực quản lí kinh doanh tại British Columbia.
 • Cư trú cách nơi kinh doanh trong bán kính 100km.
 • Đã cho BC thấy được 75% thời gian anh ấy hoặc cô ấy trên giấy phép lao động
 • Tuân thủ theo những điều khoản trong Thỏa thuận.